Arbejdsbetingelser

Under arbejdet:

Når GulvKanonen / GKservice skal udføre gulvafslibning/gulvafhøvling samt efterbehandling er det vigtigt at der IKKE er andre personer tilstede i det pågældende rum der bliver arbejdet i. Dette skyldes at gulvet ikke må betrædes før GulvKanonen / GKservice har givet besked på det.

Såfremt kunden ikke overholder denne aftale hæfter GulvKanonen / GKservice ikke for omkostningerne til udbedring af skaden.

Afdækning:

Når selve gulvafslibningen/gulvafhøvlingen samt efterbehandling er i gang kan der forekomme små ridser i sokler, fodpaneler samt dørkarme eftersom at GulvKanonen / GKservice kommer helt tæt på vægge med maskinerne. Derfor skal kunden altid efterfølgende enten male disse efter arbejdet er færdigt eller afdække disse områder inden arbejdet er påbegyndt.

 

Alle de rum der skal gulvafslibes SKAL være helt tomme når GulvKanonen / GKservice ankommer til adressen. Såfremt GulvKanonen / GKservice skal hjælpe med at flytte inventar koster det 375 kr. inkl. moms. Pr. medarbejder og pr. påbegyndt time.

 

Kabler samt andre ledninger der er til gene for arbejdet skal være afmonteret eller på anden måde være fjernet sådan at det ikke forstyrrer GulvKanonen / GKservice arbejde.

 

GulvKanonen er ikke ansvarlig såfremt disse krav IKKE er overholdt.

Affald:

GulvKanonen / GKservice samler under hele forløbet affald sammen sådan at det er samlet i klare sække, så det er klar til at blive smidt på genbrugsstationen.

Det er kundens ansvar at smide skraldet ud, dog tilbyder GulvKanonen / GKservice at kører skraldet på genbrugsstationen mod et mindre gebyr på 200 kr. ex moms

Strøm:

Kunderne skal sørge for at der er strøm i alle rum som GKservice / GulvKanonen arbejder i. GKservice / GulvKanonen er ikke ansvarlige for forsinkelser på arbejdet, lige såvel som at de ikke er ansvarlige, såfremt der skal trækkes strøm fra andre rum, som på baggrund af dette bliver støvede.

Temperatur:

Når GulvKanonen udfører arbejdet er det vigtigt at alle rum har en temperatur på minimum 18 grader.

Reklamation:

Reklamationer bedes anmeldt senest dagen efter opgaven er afsluttet med henblik på at aftale en tid til besigtigelse af opgaven.

Støv:

Vores maskiner samler størstedelen af støvet under afslibningen/afhøvlingen, og det er derfor forventeligt at der er en smule støv som maskinerne ikke kan opfange. Vi støvsuger efter de forskellige efterbehandlinger samt afslibninger/afhøvlinger, hvilket gør at støv resterne er minimalt.

Ved afhøvling af spartelmasse samt fernis kan man forvente at der er en del mere støv end ved en almindelig afslibning, og kunden må derfor regne med at skulle gøre rent efterfølgende.

Gennemslibning:

GulvKanonen / GKservice hæfter ikke, såfremt der slibes igennem gulvet fordi gulvet var for tyndt før arbejdet var påbegyndt. Ligeså vel hæfter GulvKanonen IKKE for ”parketstavslip” som er parketstavene som løsner sig under gulvafslibningen.

Letslibning

Når kunden bestiller en Letslibning udført er det forventeligt at dybere ridser IKKE bliver fjernet ligesom farveforskelle i gulvet ikke fjernes. Ved en Letslibning bliver der slebet med et slibenet og ikke sandpapir.

Afbestilling af opgave

Såfremt opgaven afbestilles 48 timer før påbegyndelsen opkræves der et afbestillings gebyr på 1000 kr. inkl. moms.

En afbestilling er kun gyldig såfremt den er modtaget skriftligt på mail.     

Generelt:

Vi anbefaler ALTID at I får ordnet jeres gulve før i maler, da I derved ikke skal støve vægge af igen eller male panelerne igen.

Disse ydelser er ikke inkluderet i de vejledende priser:

  • Fræsning af fuger
  • Fugning af gulve
  • Reparation af gulve
  • Flytning af møbler
  • Afmontering af hårde hvidevarer

GulvKanonen / GKservice kan være nødsaget til at fjerne lister til dørtrin såfremt det vurderet at de ikke kan slibes og efterbehandles med et tilfredsstillende resultat. Det er ikke GulvKanonens / GKservices opgave et påsætte nye eller gamle lister. Dette er kundens opgave at gøre det efterfølgende.

 

Såfremt kunden har nogle særopgaver eller andre ting som ønskes udført er det vigtigt at det bliver sagt INDEN GulvKanonen påbegynder arbejdet. ALLE de områder kunden ønsker afslebet/afhøvlet SKAL være frie, hvilket betyder at det ikke er GulvKanonens opgave at rykke møbler eller hårde hvidevarer rundt.

Betaling:

Når GKservice har udført arbejdet har kunden 2 dage betaling fra kunden har modtaget fakturaen elektronisk / fysisk. Såfremt kunden ikke har betalt inden de 2 dage, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.