• +250 gode kundeanmeldelser
  • 3 års garanti på alt udført arbejde
  • Betaling når arbejdet er godkendt

Handelsbetingelser

Under arbejdet

Når GK Service skal udføre gulvafslibning/gulvafhøvling og efterbehandling er det vigtigt at der IKKE er andre personer tilstede i de pågældende rum der bliver arbejdet i. Dette skyldes at gulvet ikke må betrædes før GK Service har givet besked på det.

Såfremt kunden ikke overholder denne aftale hæfter GK Service ikke for omkostningerne til udbedring af skaden eller manglerne ved udført arbejde.

Afdækning

Inden GK Service ankommer til arbejdspladsen er det vigtigt at kunden afdækker alle områder som kunden ikke ønsker støvet eller berørt af vores arbejde. Derfor er det vigtigt at kunden afdækker alle vægge og lofter som kunden ikke ønsker skal berøres af støv. Har kunden nymalede vægge, lofter, døre eller paneler skal kunden altid sørge for at afdække disse med afdækningsplastik eller anden afdækning, sådan at der ikke kommer støv fra gulvafslibningen/gulvafhøvlingen eller der kommer efterbehandling på vægge. GK Service hæfter ikke såfremt at der kommer støv eller efterbehandling på en af ovenstående ting.

Når selve gulvafslibningen/gulvafhøvlingen samt efterbehandling er i gang vil der forekomme ridser i sokler, fodpaneler samt dørkarme eftersom at GK Service kommer helt tæt på vægge og paneler med maskinerne. Derfor skal kunden altid efterfølgende enten male disse efter arbejdet er færdigt eller afdække disse områder inden arbejdet er påbegyndt.

GK Service hæfter IKKE for dette, og kunden skal altid regne med at male disse efterfølgende.

Forberedelse af kunden

Alle de rum der skal gulvafslibes SKAL være helt tomme når GK Service ankommer til adressen. Såfremt GK Service skal hjælpe med at flytte inventar koster det 375 kr. inkl. moms. Pr. medarbejder og pr. påbegyndt time.

Kabler samt andre ledninger der er til gene for arbejdet skal være afmonteret eller på anden måde være fjernet sådan at det IKKE forstyrrer GK Services arbejde.

GK Service er ikke ansvarlig såfremt disse krav IKKE er overholdt.

Affald

GK Service samler under hele forløbet affald sammen sådan at det er samlet i klare sække, så det er klar til at blive smidt på genbrugsstationen.

Det er kundens ansvar at smide skraldet ud, dog tilbyder GK Service at kører skraldet på genbrugsstationen mod et mindre gebyr på 150 kr. inkl. moms pr. sæk.

Strøm

Kunderne skal sørge for at der er strøm i alle rum som GK Service arbejder i. GK Service er ikke ansvarlige for forsinkelser på arbejdet, lige såvel som at de ikke er ansvarlige, såfremt der skal trækkes strøm fra andre rum, som på baggrund af dette bliver støvede. Såfremt arbejdet skal udskydes og GK Service skal komme en anden dag kan der blive pålagt kunden et gebyr.

Temperatur

Når GK Service udfører arbejdet er det vigtigt at alle rum har en temperatur på minimum 18 grader under hele processen.

Reklamation

Reklamationer bedes anmeldt senest dagen efter opgaven er afsluttet med henblik på at aftale en tid til besigtigelse af opgaven.

Støv

GK Services maskiner samler størstedelen af støvet under afslibningen/afhøvlingen, og det er derfor forventeligt at der er støv som maskinerne ikke kan opfange. GK Service støvsuger efter de forskellige efterbehandlinger samt afslibninger/afhøvlinger, hvilket gør at støv resterne er minimalt.

Ved afhøvling af spartelmasse samt fernis skal man forvente at der er en del mere støv end ved en almindelig afslibning, og kunden må derfor regne med at skulle gøre rent efterfølgende.

Det er kundens ansvar at afdække alle vægge, lofter, paneler, radiatorer, døre, samt andre ting som kunden ikke ønsker berørt af støv. Har kunden fået nymalet en af disse er det vigtigt at kunden ALTID afdækker disse inden GK Service ankommer til adressen, da GK Service ikke hæfter såfremt en af følgende ting af berørt af GK Services arbejde.

Det er forventeligt at der skal gøres rent efter en afslibning.

Gennemslibning

GK Service hæfter ikke, såfremt der slibes igennem gulvet fordi gulvet var for tyndt før arbejdet var påbegyndt. Ligeså vel hæfter GK Service IKKE for ”parketstavslip” som er parketstavene som løsner sig under gulvafslibningen.

Trappetrin

Når der gives et tilbud på afslibning/afhøvling af trappetrin gælder dette altid kun selve trædefladen på trappetrinnet, og ikke siderne på trapperne eller undersiden af trapperne. Kunden skal ydermere være opmærksom på at der vil forekomme ridser i siderne på trapperne under arbejdet. Dette er noget kunden efterfølgende skal male, og i nogle tilfælde let spartle. GK Service hæfter er ikke ansvarlig for at skulle male/spartle dette efterfølgende.

Efterbehandlinger generelt

Lud

Når kunden får udført en gulvafslibning/gulvafhøvling og efterfølgende får efterbehandlet gulvene med lud, vil det være naturligt at gulvene føles ”ru”. Kunden skal altid efterfølgende behandle gulvene sådan at de bliver mætte. GK Service udfører selvfølgelig også dette for kunden såfremt at det er noget kunden ønsker.

Ved ældre gulve kan der forekomme mangler som GK Service ikke kan se før vi påbegynder afslibningen/afhøvlingen. Dette kan eksempelvis være at der under den nuværende behandling er en form for vandskade eller væske der har trængt ned i træet som gør at det ikke kan slibes eller høvles væk. Det samme gælder såfremt der har ligget tæpper eller stået møbler samme sted i mange år, som har gjort at solen har ”brændt” en kant som ikke kan afslibes eller afhøvles væk. Disse ting er IKKE noget GK Service hæfter for.

Letslibning

Når kunden bestiller en letslibning/polering udført vil dybere ridser IKKE bliver fjernet ligesom farveforskelle i gulvet ikke fjernes. Ved en letslibning bliver der slebet med et fint slibenet og ikke sandpapir, hvilket gør at det kun er overfladen af behandlingen der vil blive berørt.

GK Service er ikke ansvarlige for at ridser, nuanceforskelle eller andre mangler i gulvet ikke bliver udbedret såfremt der er udført en letslibning/polering.

Afbestilling af opgave

Såfremt opgavens værdi er under 9995 kr. inkl. moms vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr på 995 kr. inkl. moms, såfremt opgaven er afbestilt mindre end 48 timer til opgavens planlagte udførelses tidspunkt.

Såfremt opgavens værdi er over 9995 kr. inkl. moms vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr på 1995 kr. inkl. moms, såfremt opgaven er afbestilt mindre end 48 timer til opgavens planlagte udførelses tidspunkt.

En afbestilling er kun gyldig såfremt den er modtaget skriftligt på mail SENEST 48 timer inden planlagt udførelses tidspunkt.

Mailen hvortil afbestillingen skal sendes til er: info@gkservice.dk

Afbestillingsgebyret vil under alle omstændigheder blive fremsendt, såfremt opgaven ikke skal løses den aftalte dag. Finder kunden og GK Service en anden dag til opgaven som er indenfor 10 hverdage af den oprindeligt aftalte dag, så vil afbestillingsgebyret blive modregnet den faktura kunden får for udført arbejde.

Afbestillingsgebyret er vi nødsaget til at tage, da vi har afsat tid og arbejdskraft til opgaven, og derfor afvist andre opgaver som ville blive løst i dette tidsrum. 

Kommer GK Service ud hos kunden og bliver brændt af, vil kunden få fremsendt en faktura for hele det aftalte beløb.

Generelt

Vi anbefaler ALTID at kunden får ordnet gulvene før i maler, da I derved ikke skal støve vægge af igen eller male panelerne igen.

Disse ydelser er ikke inkluderet i tilbuddene, medmindre de fremgår af tilbuddet.:

  • Fræsning af fuger
  • Fugning af gulve
  • Reparation af gulve
  • Flytning af møbler
  • Afmontering af hårde hvidevarer

GK Service kan være nødsaget til at fjerne lister til dørtrin såfremt det vurderet at de ikke kan slibes og efterbehandles med et tilfredsstillende resultat. Det er ikke GK Services opgave et påsætte nye eller gamle lister. Dette er kundens ansvar at gøre det efterfølgende.

Såfremt kunden har nogle særopgaver eller andre ting som ønskes udført er det vigtigt at det bliver sagt INDEN GK Service påbegynder arbejdet. ALLE de områder kunden ønsker afslebet/afhøvlet SKAL være frie, hvilket betyder at det ikke er GK Service opgave at rykke møbler eller hårde hvidevarer rundt.

Betaling

Når GK Service har udført arbejdet har kunden 2 dage betaling fra kunden har modtaget fakturaen elektronisk / fysisk. Såfremt kunden ikke har betalt inden de 2 dage, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.